BAMBOO DOORS

 

BAMBOO #11S | 1 PNL. SHAKER

Bamboo 1 Panel Shaker Door

SIZE CODE
1/6 x 6/8 x 1-3/8 BMB11S16
2/0 BMB11S20
2/4 BMB11S24
2/6 BMB11S26
2/8 BMB11S28
3/0 BMB11S30

STANDARD DOOR DIMENSIONS
DIMENSIONS 1/6 – 3/0
Stiles 4-1/2″
Top Rail 4-3/8″
Bottom Rail 9-1/4″

BAMBOO #22S | 2 PNL. SHAKER

Bamboo 2 Panel Shaker Door

SIZE CODE
1/6 x 6/8 x 1-3/8 BMB22S16
2/0 BMB22S20
2/4 BMB22S24
2/6 BMB22S26
2/8 BMB22S28
3/0 BMB22S30

STANDARD DOOR DIMENSIONS
DIMENSIONS 1/6 – 3/0
Stiles 4-1/2″
Top Rail 4-3/8″
Bottom Rail 9-1/4″

BAMBOO #12S | 2 PNL. SHAKER

Bamboo 1 Panel Shaker Door

SIZE CODE
1/6 x 6/8 x 1-3/8 BMB12S16
2/0 BMB12S20
2/4 BMB12S24
2/6 BMB12S26
2/8 BMB12S28
3/0 BMB12S30

STANDARD DOOR DIMENSIONS
DIMENSIONS 1/6 – 3/0
Stiles 4-1/2″
Top Rail 4-3/8″
Bottom Rail 9-1/4″

BAMBOO #591 | 3 PNL. SHAKER

Bamboo 3 Panel Shaker Door

SIZE CODE
1/6 x 6/8 x 1-3/8 BMB59116
2/0 BMB59120
2/4 BMB59124
2/6 BMB59126
2/8 BMB59128
3/0 BMB59130

STANDARD DOOR DIMENSIONS
DIMENSIONS 1/6 – 3/0
Stiles 4-1/2″
Top Rail 4-3/8″
Bottom Rail 9-1/4″

BAMBOO #33S | 3 PNL. SHAKER

Bamboo 3 Panel Shaker Door

SIZE CODE
1/6 x 6/8 x 1-3/8 BMB33S16
2/0 BMB33S20
2/4 BMB33S24
2/6 BMB33S26
2/8 BMB33S28
3/0 BMB33S30

STANDARD DOOR DIMENSIONS
DIMENSIONS 1/6 – 3/0
Stiles 4-1/2″
Top Rail 4-3/8″
Bottom Rail 9-1/4″

BAMBOO #44S | 4 PNL. SHAKER

Bamboo 4 Panel Shaker Door

SIZE CODE
1/6 x 6/8 x 1-3/8 BMB44S16
2/0 BMB44S20
2/4 BMB44S24
2/6 BMB44S26
2/8 BMB44S28
3/0 BMB44S30

STANDARD DOOR DIMENSIONS
DIMENSIONS 1/6 – 3/0
Stiles 4-1/2″
Top Rail 4-3/8″
Bottom Rail 9-1/4″